Planerat underhåll

Underhållsplanering - Översikt


2019 / 2020:


Filterbyte FTX i lght. OVK- besiktning, FT/FTX-system, lägenheter.


2021 / 2022:


Filterbyte FTX i lght. Rensning ventkanaler, F-system, lägenheter/lokaler.


2023 / 2024:


Filterbyte FTX i lght. Dammbindning golv, cyckel och miljörum.


2025 / 2026:


Filterbyte FTX i lght. OVK- besiktning.