Planerat underhåll

Underhållsplanering - Översikt


2023 / 2024:


Filterbyte FTX-aggregat i lägenhet.

Rensning av frånluftskanaler i samtliga lägenheter samt OVK-besiktning.


2025 / 2026:


Filterbyte FTX-aggregat.