Planerat underhåll

PLANERAT UNDERHÅLL

Underhållsplanering - Översikt


2019 / 2020:


Filterbyte FTX i lght. OVK- besiktning, FT/FTX-system, lägenheter.


2021 / 2022:


Filterbyte FTX i lght. Rensning ventkanaler, F-system, lägenheter/lokaler.


2023 / 2024:


Filterbyte FTX i lght. Dammbindning golv, cyckel och miljörum.


2025 / 2026:


Filterbyte FTX i lght. OVK- besiktning.

KONTAKTA OSS

  BRF Blåsippan i GBGFÖLJ OSS

POLISEN

Vid pågående brott ring ALLTID: 112

Anmälan om brott görs antingen på polisens hemsida eller på telefon 11414

Tips till Polisen lämnas på 11414

© Copyright 2019. All Rights Reserved.