Inglasning av balkong


Inglasning av balkong


Föreningen har tecknat ett generellt bygglov, det kostar 600kr (engångsavgift vid ett tillfälle) att ta del av detta och det kommer läggas på din avgift.

Detta bygglov gäller fram till 2022 och omfattar vanliga balkonger, det vill säga inte terrasser, uteplatser inte heller de långa balkongerna i hus 3.


För att få lov att glasa in balkongen behöver du teckna ett kontrakt, som du lämnar till styrelsen.

Kontrakt för inglasning av balkong


Kontakta Lumon för inglasning:

Melinda Wahlqvist

Tel. 031 797 04 94

melinda.wahlqvist@lumon.se