Andrahandsuthyrning


Blankett ansökan om andrahandsupplåtelse


För att kunna upplåta din lägenhet i andra hand behöver du ansöka om styrelsens godkännande.

I ansökan skall framgå varför du vill upplåta lägenheten och under hur lång tid. Du bör vara ute i god tid Styrelsen reserverar sig för en minsta handläggningstid på fyra veckor. Uthyrning kan i normalfallet ske som mest ett år i taget. Ansökan gäller en och samma hyresgäst. Du kan alltså inte byta hyresgäst under upplåtelsetiden utan att meddela styrelsen.

Om du hyr ut utan tillstånd riskerar du uteslutning ur föreningen och tvångsförsäljning av lägenheten. Att hyra ut sin lägenhet på korttid via t.ex. Airbnb tillåts inte.


Giltiga skäl kan till exempel vara:


Arbete på annan ort

Studie på annan ort

Provsamboende

Sjukdom


Att hyra ut sin lägenhet kostar 10% av ett prisbasbelopp per år. Detta fördelas månadsvis och debiteras på månadsavierna.