Andrahandsuthyrning

Ansökan om andrahandsupplåtelse


Blankett ansökan om andrahandsupplåtelse


För att kunna upplåta din lägenhet i andra hand behöver du ansöka om styrelsens godkännande.

I ansökan skall framgå varför du vill upplåta lägenheten och under hur lång tid. Du bör vara ute i god tid Styrelsen reserverar sig för en minsta handläggningstid på fyra veckor. Uthyrning kan i normalfallet ske som mest ett år i taget. Ansökan gäller en och samma hyresgäst. Du kan alltså inte byta hyresgäst under upplåtelsetiden utan att meddela styrelsen.

Om du hyr ut utan tillstånd riskerar du uteslutning ur föreningen och tvångsförsäljning av lägenheten. Att hyra ut sin lägenhet på korttid via t.ex. Airbnb tillåts inte.


Giltiga skäl kan till exempel vara:


  • Arbete på annan ort
  • Studie på annan ort
  • Provsamboende
  • Sjukdom


Att hyra ut sin lägenhet kostar 10% av ett prisbasbelopp per år. Detta fördelas månadsvis och debiteras på månadsavierna.

KONTAKTA OSS

  BRF Blåsippan i GBGFÖLJ OSS

POLISEN

Vid pågående brott ring ALLTID: 112

Anmälan om brott görs antingen på polisens hemsida eller på telefon 11414

Tips till Polisen lämnas på 11414

© Copyright 2019. All Rights Reserved.