Värme, vatten och el


Värme:

Lägenheterna värms upp med fjärrvärme som skickas ut till radiatorerna i varje lägenhet. Grundinställningen är 20-21 grader i lägenheten. Varje lägenhet mäts i realtid och är uppkopplad till vår undercentral som reglerar detta.


Vatten:


Kallvatten mäts av en givare i lägenheten IMD och debiteras efter förbrukning, eftersläpning med ca 5 månader.

Varmvatten mäts av en givare i lägenheten IMD och debiteras efter förbrukning, eftersläpning med ca 5 månader.


El:

El mäts av en givare i lägenheten IMD och debiteras efter förbrukning, eftersläpning med ca 5 månader.Exempel nedan på hur det kan se ut på din avi:


Specifikation:                                                                                                                         Belopp

Föreningen tecknar avtal för all förbrukning av el, vatten och fjärrvärme som förbrukas i föreningen.
2022-10-01 - 2022-10-31

Årsavgift bostad kr/år:

42 792

3566 kr/ mån

2022-10-01 - 2022-10-31

Gym kr/år:

720

60 kr / mån

2022-10-01 - 2022-10-31

Informationsöverföringsbelopp kr/år

2 880

240 kr / mån

2022-10-01 - 2022-10-31

El IMD Avser period:2022-05-01-2022-05-31

Förbrukning: 18677.24-18888.69=211.45kWh * 0.96kr/kWh exkl moms

203*

2022-10-01 - 2022-10-31

Kallvatten IMD Avser period:2022-05-01-2022-05-31

Förbrukning: 341.88-347.177=5.3m3 * 18.4kr/m3 exkl moms

97*

2022-10-01 - 2022-10-31

Varmvatten IMD Avser period:2022-05-01-2022-05-31

Förbrukning: 126.255-128.122=1.86m3 * 60kr/m3 exkl moms

112*

2022-10-01 - 2022-10-31

Moms 2022-10-01 - 2022-10-31

103

Moms %: 25