Säkerhet

Kameraövervakning


I alla entréer finns kameraövervakning, detta innebär att alla rörelser spelas in och lagras under cirka 30 dagar.

Syftet med övervakningen är att kunna vara polisen behjälplig vid eventuella brott.

Styrelsen är mycket måna om den personliga integriteten, ingen skall känna sig övervakad. Därför följs en policy som reglerar hanteringen av utrustningen. Kamerorna är inte heller uppkopplade mot internet.Entrédörrar


Det är väldigt viktigt att ni inte släpper in någon okänd genom entrédörrarna.


Om det ringer på porttelefonen fråga alltid vem det är, släpp bara in personer som skall till dig. Hantverkare och servicepersonal som utför jobb i byggnaden har alltid egen nyckelbricka och frågar inte efter att bli insläppta.Brytskydd


Om ni önskar installera brytskydd på er lägenhetsdörr, så rekommenderas nedan i vit färg.

Brytskydd c-profil


Behöver ni hjälp med att utföra monteringen kan Låssmeden Sven Alexandersson AB hjälpa er med detta.