Trivselgruppen

Trivselsgruppen bildades 2021.


Gruppens syfte är att ordna mötesplatser/aktiviteter där de boende kan träffas och umgås och på så sätt lära känna varandra.

Att känna sina grannar, ökar tryggheten, trivseln och bidrar till en ökad gemenskap i föreningen och leder till ett gott boende.


Gruppen består av:
Eva Jonsson, Hus 8
Gunilla Olausson, Hus 8
Birgitta Jondelius, Hus 10

Daniel Ansund Hus 6


Har du någon aktivitet du vill lyfta fram, eller om du vill ingå i gruppen så skicka ett mail till trivselgrupp@blasippanbrf.se