Parkering


Parkering i området


Blåsippan förfogar över totalt 72 bilplatser varav 8 st. är laddplatser utomhus och 4 st. i kallgarage samt 2 st. MC platser i kallgarage.


För att hyra, säga upp eller ställa dig i kö kontakta:


HSB förvaltningskontor

boendeservice.gbg@hsb.se

Direkt: 010-442 20 00


Regler parkeringsplats


Information laddstolpar