Lägenhetspärm

Varje lägenhet fick vid upplåtelsen en lägenhetspärm som skall stanna kvar där även vid försäljning.


Om du inte har denna kvar eller hittar den finns den digitalt. Där finner du det mesta om din lägenhets skötsel och bruksanvisningar.


Länk till den digitala versionen finner du här:


Lägenhetspärm (Skanska) Blåsippan


Senaste uppdatering 230219, Inget fett i avloppet under VVS.