Styrelse

Styrelsens sammansättning från 2023-11-14


Styrelsen företräder föreningen och ansvarar för att föreningens organisation, ekonomi och andra angelägenheter sköts på ett tillfredsställande sätt. Styrelsen skall arbeta för studie- och fritidsverksamhet och lösa frågor i samband med skötseln av föreningens egendom så att medlemmarnas trivsel och aktiva deltagande i verksamheten främjas. Styrelsen skall genom olika aktiviteter öka medlemmarnas samhörighet och med hänsyn till bostadsrättshavarnas olika förutsättningar skapa likvärdiga möjligheter för alla att nyttja bostadsrätten. Styrelsens uppgifter styrs av föreningens stadgar och aktuella lagar och förordningar.

Ordf. Peter Vänerfors

Address: Glöstorps Röseväg 8

Email: blasippanbrf@gmail.com

Phone: 0703-330456

Ledamot. Carina Eriksson

Address: Glöstorps Röseväg 10

Email: blasippanbrf@gmail.com

Phone: 

Ledamot. Roger Pettersson

Address: Glöstorps Röseväg 8

Email: blasippanbrf@gmail.com

Phone: 

HSB Ledamot. Mattias Skändlagård

Address: 

Email: blasippanbrf@gmail.com

Phone: 

Ledamot. Theodore Dikanda

Address: Glöstorps Röseväg 6

Email: blasippanbrf@gmail.com

Phone: 

Ledamot. Elvira Ansund

Address: Glöstorps Röseväg 6

Email: blasippanbrf@gmail.com

Phone: 

Vice ordf. Martin Jensen

Address: Glöstorps Röseväg 6

Email: martin@blasippanbrf.se

Phone: 0703-127791

Vem skall jag ta kontakt med?


Felanmälan:

HSB administrerar all felanmälan och garantiärenden

010-442 24 24

https://www.hsb.se/goteborg/felanmalan/


Nyckel:

HSB förvaltningsadministratör

boendeservice.gbg@hsb.se

Direkt: 010-442 20 00


Ny tagg eller spärra:

Styrelsen

blasippanbrf@gmail.com


Gymaccess:

HSB förvaltningsadministratör

boendeservice.gbg@hsb.se

Direkt: 010-442 20 00


Gästlägenhetsbokningar:

Bokas på panelen i entrén eller

https://blasippan.aptustotal.se/Aptusportal


Parkering:

HSB förvaltningsadministratör

boendeservice.gbg@hsb.se

Direkt: 010-442 20 00


Allmänna frågor om föreningen och förslag:

Styrelsen

blasippanbrf@gmail.com

unsplash