Styrelse

Styrelsens sammansättning från 2023-11-14


Styrelsen företräder föreningen och ansvarar för att föreningens organisation, ekonomi och andra angelägenheter sköts på ett tillfredsställande sätt. Styrelsen skall arbeta för studie- och fritidsverksamhet och lösa frågor i samband med skötseln av föreningens egendom så att medlemmarnas trivsel och aktiva deltagande i verksamheten främjas. Styrelsen skall genom olika aktiviteter öka medlemmarnas samhörighet och med hänsyn till bostadsrättshavarnas olika förutsättningar skapa likvärdiga möjligheter för alla att nyttja bostadsrätten. Styrelsens uppgifter styrs av föreningens stadgar och aktuella lagar och förordningar.

Vid kontakt med styrelsen hänvisar vi till vår styrelsemejl:

blasippanbrf@gmail.com


Ta endast direktkontakt med styrelsemedlemmar vid akuta ärenden som vattenläckor, brand, inbrott, utelåst vid entrén eller liknande.


Ordförande

Peter Vänerfors

Glöstorps Röseväg 8
Tel 073-333 04 56


Ledamot

Carina Eriksson

Glöstorps Röseväg 10

Tel


Ledamot

Roger Pettersson

Glöstorps Röseväg 8
Ledamot

Theodore Dikanda

Glöstorps Röseväg 6
TelLedamot

Elvira Ansund

Glöstorps Röseväg 6
Tel
Ledamot

Martin Jensen

Glöstorps Röseväg 6
martin@blasippanbrf.se

Tel 070-312 77 91Ledamot, HSB representant

Mattias Skändlagård

Vem skall jag ta kontakt med?


Felanmälan:

HSB administrerar all felanmälan och garantiärenden

010-442 24 24

https://www.hsb.se/goteborg/felanmalan/


Nyckel:

HSB förvaltningsadministratör

boendeservice.gbg@hsb.se

Direkt: 010-442 20 00


Ny tagg eller spärra:

Styrelsen

blasippanbrf@gmail.com


Gymaccess:

HSB förvaltningsadministratör

boendeservice.gbg@hsb.se

Direkt: 010-442 20 00


Gästlägenhetsbokningar:

Bokas på panelen i entrén eller

https://blasippan.aptustotal.se/Aptusportal


Parkering:

HSB förvaltningsadministratör

boendeservice.gbg@hsb.se

Direkt: 010-442 20 00


Allmänna frågor om föreningen och förslag:

Styrelsen

blasippanbrf@gmail.com