Styrelse

STYRELSE

Styrelsens sammansättning från 2019-11-19


Styrelsen företräder föreningen och ansvarar för att föreningens organisation, ekonomi och andra angelägenheter sköts på ett tillfredsställande sätt. Styrelsen skall arbeta för studie- och fritidsverksamhet och lösa frågor i samband med skötseln av föreningens egendom så att medlemmarnas trivsel och aktiva deltagande i verksamheten främjas. Styrelsen skall genom olika aktiviteter öka medlemmarnas samhörighet och med hänsyn till bostadsrättshavarnas olika förutsättningar skapa likvärdiga möjligheter för alla att nyttja bostadsrätten. Styrelsens uppgifter styrs av föreningens stadgar och aktuella lagar och förordningar.

Vid kontakt med styrelsen hänvisar vi till vår styrelsemejl:

blasippanbrf@gmail.com


Ta endast direktkontakt med styrelsemedlemmar vid akuta ärenden som vattenläckor, brand, inbrott, utlåst vid entrén eller liknande.Ordförande

Henric Blomberg

Glöstorps Röseväg 6

073-672 40 92

Hus 1


Vice ordförande / Ekonomiansvarig

Thomas Andreasson

Glöstorps Röseväg 10

070-5484348

Hus 3


Sekreterare

Mikaela Lindgren

Glöstorps Röseväg 6

Hus 1


Ledamot

Eva Jonsson

Glöstorps Röseväg 8

Hus 2


Ledamot, HSB representant

Marcus Oscarsson


Suppleant

Ulf Dyverfors

Glöstorps Röseväg 8

Hus 2


Vem skall jag ta kontakt med?


Felanmälan:

HSB administrerar all felanmälan och garantiärenden

010-442 24 24

https://www.hsb.se/goteborg/felanmalan/


Nyckel:

HSB förvaltningsadministratör

Malin Thormen

malin.thormen@hsb.se

Direkt: 010-442 21 62


Ny tagg eller spärra:

Styrelsen

blasippanbrf@gmail.com


Gymaccess:

HSB förvaltningsadministratör

Malin Thormen

malin.thormen@hsb.se

Direkt: 010-442 21 62


Gästlägenhetsbokningar:

Styrelsen

blasippanbrf@gmail.com


Parkering:

HSB förvaltningsadministratör

Malin Thormen

malin.thormen@hsb.se

Direkt: 010-442 21 62


Allmänna frågor om föreningen och förslag:

Styrelsen

blasippanbrf@gmail.com

KONTAKTA OSS

  BRF Blåsippan i GBGFÖLJ OSS

POLISEN

Vid pågående brott ring ALLTID: 112

Anmälan om brott görs antingen på polisens hemsida eller på telefon 11414

Tips till Polisen lämnas på 11414

© Copyright 2019. All Rights Reserved.