Styrelse

Styrelsens sammansättning från 2020-11-25


Styrelsen företräder föreningen och ansvarar för att föreningens organisation, ekonomi och andra angelägenheter sköts på ett tillfredsställande sätt. Styrelsen skall arbeta för studie- och fritidsverksamhet och lösa frågor i samband med skötseln av föreningens egendom så att medlemmarnas trivsel och aktiva deltagande i verksamheten främjas. Styrelsen skall genom olika aktiviteter öka medlemmarnas samhörighet och med hänsyn till bostadsrättshavarnas olika förutsättningar skapa likvärdiga möjligheter för alla att nyttja bostadsrätten. Styrelsens uppgifter styrs av föreningens stadgar och aktuella lagar och förordningar.

Vid kontakt med styrelsen hänvisar vi till vår styrelsemejl:

blasippanbrf@gmail.com


Ta endast direktkontakt med styrelsemedlemmar vid akuta ärenden som vattenläckor, brand, inbrott, utelåst vid entrén eller liknande.Ordförande

Mikaela Lindgren

Glöstorps Röseväg 6

Hus 1


Vice ordförande

Henric Blomberg

Glöstorps Röseväg 6

073-672 40 92

Hus 1


Sekreterare

Gudrun Speiss

Glöstorps Röseväg 10

Hus 3


Kassör

Peter Vänerfors

Glöstorps Röseväg 8

Hus 2


Ledamot

Mohammed Ibrahim

Glöstorps Röseväg 8

Hus 2

Ledamot

Martin Jensen

Glöstorps Röseväg 6

070-312 77 91

Hus 1


Ledamot

Johan Olsson

Glöstorps Röseväg 10

Hus 3

Ledamot, HSB representant

Marcus OscarssonVem skall jag ta kontakt med?


Felanmälan:

HSB administrerar all felanmälan och garantiärenden

010-442 24 24

https://www.hsb.se/goteborg/felanmalan/


Nyckel:

HSB förvaltningsadministratör

boendeservice.gbg@hsb.se

Direkt: 010-442 20 00


Ny tagg eller spärra:

Styrelsen

blasippanbrf@gmail.com


Gymaccess:

HSB förvaltningsadministratör

boendeservice.gbg@hsb.se

Direkt: 010-442 20 00


Gästlägenhetsbokningar:

Styrelsen

blasippanbrf@gmail.com


Parkering:

HSB förvaltningsadministratör

boendeservice.gbg@hsb.se

Direkt: 010-442 20 00


Allmänna frågor om föreningen och förslag:

Styrelsen

blasippanbrf@gmail.com