Revisorer

Revisorer och suppleanterVid årsmötet 2021 valdes Kjell Andersson till revisor fram till ordinarie stämma 2022.


HSB Riksförbund utser en auktoriserad revisor.