Revisorer

Revisorer och suppleanterVid årsmötet 2023 valdes Kjell Andersson till revisor fram till ordinarie stämma 2024.


HSB Riksförbund utser en auktoriserad revisor.