Revisorer

REVISORER

Revisorer och suppleanterVid årsmötet 2020 valdes Kjell Andersson till revisor fram till ordinarie stämma 2021.


HSB Riksförbund utser en auktoriserad revisor.


KONTAKTA OSS

  BRF Blåsippan i GBGFÖLJ OSS

POLISEN

Vid pågående brott ring ALLTID: 112

Anmälan om brott görs antingen på polisens hemsida eller på telefon 11414

Tips till Polisen lämnas på 11414

© Copyright 2019. All Rights Reserved.