Revisorer

Revisorer och suppleanterVid årsmötet 2022 valdes Kjell Andersson till revisor fram till ordinarie stämma 2023.


HSB Riksförbund utser en auktoriserad revisor.