Revisorer

Revisorer och suppleanterVid årsmötet 2020 valdes Kjell Andersson till revisor fram till ordinarie stämma 2021.


HSB Riksförbund utser en auktoriserad revisor.