Revisorer

REVISORER

Revisorer och suppleanterVid årsmötet 2018 valdes My Yen On till revisor fram till ordinarie stämma 2018 och Hasan Kamrul utses till revisorssuppleant till fram till ordinarie stämma 2019.


HSB Riksförbund utser en revisor.


KONTAKTA OSS

  BRF Blåsippan i GBGFÖLJ OSS

POLISEN

Vid pågående brott ring ALLTID: 112

Anmälan om brott görs antingen på polisens hemsida eller på telefon 11414

Tips till Polisen lämnas på 11414

© Copyright 2019. All Rights Reserved.