Kalendarium

KALENDARIUM


KalendariumI kalendern kommer vi att lägga in händelser som kommer att ske under året.

Allt från Öppet hus, informationsträffar, korvgrillning, städdagar, årsmöten, styrelsemöten m.m.


KONTAKTA OSS

  BRF Blåsippan i GBGFÖLJ OSS

POLISEN

Vid pågående brott ring ALLTID: 112

Anmälan om brott görs antingen på polisens hemsida eller på telefon 11414

Tips till Polisen lämnas på 11414

© Copyright 2019. All Rights Reserved.