Kalendarium


KalendariumI kalendern kommer vi att lägga in händelser som kommer att ske under året.

Allt från Öppet hus, informationsträffar, Trivselgruppen,  korvgrillning, städdagar, årsmöten, styrelsemöten m.m.