Ohyra

Ohyra


Föreningen har tecknat saneringsförsäkring för Brf Blåsippan.

 

Upptäcker ni ohyra i lägenheten anmäler ni detta till:

Nomor AB

Web: https://old.nomor.se/skadeanmalan

Telefon: 0771–122 300

Vid anmälan uppger ni försäkringsnummer 999627

Brf Blåsippans försäkringsbolag är Moderna försäkringar.

Organisations.nr för Brf Blåsippans är 769618-6407

KONTAKTA OSS

  BRF Blåsippan i GBGFÖLJ OSS

POLISEN

Vid pågående brott ring ALLTID: 112

Anmälan om brott görs antingen på polisens hemsida eller på telefon 11414

Tips till Polisen lämnas på 11414

© Copyright 2019. All Rights Reserved.