Nyhetsbrev och informationsutskick

INFOBLAD OCH INFORMATIONSUTSKICK

Infoblad och informationsutskick


Styrelsen ger ut ett nyhetsbrev till boenden i föreningen.

Målet är att nyhetsbrevet delas ut 2 gånger om året.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet är tillgängliga på sidan nedladdning av dokument.


Elektroniska informationsutskick

Föreningen arbetar med att, på sikt, kunna skicka den mesta informationen till medlemmarna elektroniskt via e-post. Detta för att informationen skall komma medlemmarna till del snabbare och för att spara tid för styrelsemedlemmarna som ombesörjer både tryckning och distribution. Föreningen kommer även kunna spara in på kostnader för upptryckning av informationen. Därför vädjar vi till samtliga medlemmar som har tillgång till en e-post adress att registrera sig för att ta emot elektronisk information.


Registrera er genom att skicka ett meddelande till föreningen i kontaktformuläret eller klicka här så kommer ni till formuläret.


KONTAKTA OSS

  BRF Blåsippan i GBGFÖLJ OSS

POLISEN

Vid pågående brott ring ALLTID: 112

Anmälan om brott görs antingen på polisens hemsida eller på telefon 11414

Tips till Polisen lämnas på 11414

© Copyright 2019. All Rights Reserved.